Midsonan panos maapallon hyvinvointiin on se että kehitämme jatkuvasti tuotteita, jotka auttavat ihmisiä tuntemaan olonsa hyväksi ja elämään hyvää elämää.

Midsona perustaa kestävän kehityksen pyrkimyksensä YK:n yleiskokouksen hyväksymille kestävän kehityksen globaaleille tavoitteille.

Vastuullisuus on aina ollut tärkeää Midsonalle, ja viime vuosina työ on edistynyt huomattavasti. Vastuullisuus-strategiaa on kehitetty, painopistealueet on tunnistettu ja kestävästä kehityksestä on tullut yhä keskeisempää Midsonan liiketoiminnassa.

Midsonan kestävän kehityksen strategia perustuu yrityksen tehtävään auttaa ihmisiä elämään terveellistä elämää. Midsonan näkemys terveellisyydestä tarkoittaa sitä että kyky elää hyvää elämää merkitsee myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tehdä samoin.

KESTÄVYYSSTRATEGIAMME PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ:

  • Ymmärrämme asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan

  • Autamme kuluttajaa saamaan parhaat tiedot terveydestä ja ruoan keskeisestä merkityksestä päivittäisessä hyvinvoinnissamme

  • Teemme yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa koko arvoketjussa ja edellytämme kaikkia toimimaan kestävällä tavalla

NÄIN TEIMME SEN:

Midsonan kestävän kehityksen raportti perustuu Global Reporting Initiatives (GRI-G4) -kehykseen. Keskeinen osa tätä kehystä on olennaisuusanalyysi, joka auttoi tunnistamaan kestävyyskysymykset, jotka heijastavat merkittävästi sekä sidosryhmien näkökulmaa, että yrityksen taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.

Analyysi oli tärkeä lähtökohta kestävän kehitystyön painopisteiden määrittelyprosessille, ja se tehtiin useiden sisäisten työpajojen ja yrityksen sidosryhmille suunnattujen kyselyjen kautta. Tulosta punnittiin rinnan Midsonan näkemyksen kanssa kestävyydestä, liiketoimintastrategiasta ja kilpailutilanteesta ja siitä tuli sitten tulevan työn lähtökohta.