Midsona pyrkii edistämään terveyttä ja hyvinvointia ja luomaan arvoa ja hyötyä kaikille sidosryhmilleen. Tämä merkitsee pitkäaikaista sitoutumista, jossa ryhmän on arvioitava ja tarkistettava, että toiminnot käyttävät resursseja vastuullisella tavalla, jotta ihmiset voivat elää ja tuntea olonsa hyväksi riskeeraamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tehdä samoin.

Midsona on tietoinen siitä, että tuotteiden valmistus vaikuttaa ympäristöön käyttämällä vettä, energiaa, pakkauksia ja tuotteiden kuljetusta. Konserni ottaa vastuun omasta luonnonmukaisesta tuotannostaan, ja varmistaa että sillä on pienimmät mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Lisäksi varmistetaan kestävät logistiikkaratkaisut.

Uudet tuotantomenetelmät, energiansäästö, entistä parempi jätevalvonta sekä pakkausratkaisut ovat alueita, jotka Midsona on tunnistanut tärkeiksi resurssien tehokkaalle hyödyntämiselle. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Energian on oltava uusiutuvaa ja kulutuksen on oltava mahdollisimman pieni.
  • Jätteiden määrä on minimoitava ja se on lajiteltava niin paljon kuin mahdollista
  • Midsona vähentää pakkausmateriaalin määrää
  • Midsona mittaa kaiken sähkön- ja vedenkulutuksen sekä kaiken jätteen

ENERGIA

Midsonan tuotantolaitoksella Aschebergissa, Saksassa, katolle on asennettu 3 633 neliömetriä aurinkoelementtejä. Paneelit tuottavat noin 24 prosenttia yksikön energiantarpeesta, loppu saadaan uusiutuvista energialähteistä.

Midsonan toisella tanskalaisella Mariagerissaa sijaitsevalla tuotantolaitoksella, suurin osa energiankulutuksesta tulee paikallisista tuulivoimaloista tai omista aurinkopaneeleista.

 

 JÄTE

Midsona lajittelee ja mittaa kaiken jätteen omissa tiloissaan. Malmön toimiston biojätettä käytetään kunnan autojen biopolttoaineena.

Aschebergin yksikössä jätteet toimitetaan biopolttoainetehtaaseen, kompostointilaitokseen tai eläinten rehuiksi. Myös Norjassa, missä Midsona muutti Oslon vastuulliseksi toimistorakennukseksi vuonna 2016, jätteitä käytetään biokaasun tuottamiseen linja-autojen polttoaineeksi.